REFERENCER

fasaderengsning

Facadeafrensning

Der er flere årsager til https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html afrensninger af facader. Det kan enten være som et resultat af afskalninger, som skyldes enten diffusionstætte overfladebehandlinger eller, at sidste https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html afrensning var for dårlig.

En go to site afrensning foretages også som del af vedligeholdelse og bevaring af bygninger.

Hos Trasbo Sandblæsning tilbyder vi blandt andet:

Valget af https://www.bleuepil.com/viagra-contre-indications.html https://www.bleuepil.com/viagra-contre-indications.html afrensningsmetode skal altid sammenholdes med omkostninger til efterbehandling.

Nogle gange kan en mere krævende afrensning være at foretrække, da den vil kunne reducere efterbehandlingsbudgettet. Det er yderst vigtigt, at tilpasse https://www.bleuepil.com/acheter-du-viagra.html afrensningsmetoden til den enkelte opgave så man undgår unødvendig skade, ved forkert valg.

Vi afrenser mange andre emner ud over facader. Vi har stor erfaring i afrensning af glasfiberbåde, maskindele, beton, jern- og stålkonstruktioner.

Vær opmærksom på, at alle afrensningsmetoder kræver særlige miljøhensyn. Udøveren skal bære åndedrætsværn m. friskluft og specialdragt. Utætheder i facaden ved døre, vinduer osv. kan give vand- og støvgener

 

Trasbo Sandblæsning ApS • Værkstedsvej 24D • 4600 Køge • Telefon: 59 17 00 35 • Mail: info@tsand.dk