Højtryksspuling

Højtryksspuling udføres med op til 500 bar både med koldt og varmt vand – såkaldt Hedevandsspuling. Effekten tilpasses ved brug af forskellige dyser, der spreder vandet ud på emnet og regulerer vandtrykket.

Metoden er god til at fjerne alger, løstsiddende maling og andet let overfladesnavs.

Hedtvandsspuling

Hedtvandsspuling er meget lig højtryksspuling blot med varmt vand op til 100 grader celsius og op til 500 bar.

Metoden er mere effektiv end almindelig højtryksspuling pga. det varme vand.

Man skal dog være opmærksom på, at høj varme kan ødelægge eksisterende overflades vedhæftning.

Kemiafrensning og imprægnering

Ved kemiafrensning påføres facaden diverse kemiafrensningsmidler og efter passende virketid højtryksspules facaden med varmt vand.

Metoden bruges ved fjernelse af fastsiddende overfladesnavs, forureningsdannelse og ikke mindst ved graffiti.
Visse kemiafrensningsmidler kan bruges til opløsning af olie- og plastmaling. Her fjernes de enkelte lag maling på en meget skånsom måde.

Arbejdsgangen er meget krævende, da facaden skal afrenses af flere omgange, men ved bevaringsværdige ornamenter og lignende, kan det spare for ekstraomkostninger til stukkatør.

Ved graffiti kan kemirens også benyttes. Her kan tøris dog bedst anbefales, pga. miljøfordelene. Graffitien pulveriseres så man lige kan feje det op, i modsætning til kemi og vand som hurtigt kan finde vej til vores grundvand.