Indenfor sandblæsning taler man primært om våd og tør samt sandsvirpning.

Sandblæsning – våd 

Våd-sandblæsning anvendes hovedsageligt til facader, teglsten, beton, støbeskel eller lign., hvilket vil sige hårde overflader, hvor fladen skal renses for filts, løstsiddende puds, maling osv. inden ny overflade behandling.

I flg. miljøbestemmelser må denne afrensningsmetode ikke benyttes på facader, i særlige situationer kan myndighederne dog give dispensation.

Sandblæsning – tør

Tør-sandblæsning bruges modsat våd sandblæsning, hovedsageligt til jern, stål, træværk og inden døre.

I flg. miljøbestemmelser må denne afrensningsmetode ikke benyttes udendørs, i særlige situationer kan myndighederne dog give dispensation.  Overholdes gældende regler ikke, kan det forårsage forskellige restriktioner og bøder.

Sandsvirpning

Sandsvirpning er meget lig vådsandblæsning, men benyttes hvor man ønsker en mere overfladisk og hurtigere sandblæsning.  Emnet vil ikke fremstå ligeså rent som ved en traditionel sandblæsning.

Sandsvirpning bruges især til murstensfacader, der skal gøres ru inden filtsning / puds, belægning granit eller beton.