Lavaafrensning

Lavaafrensning en afrensningsmetode, hvor tøris blandes med lavapulver. Metoden er yderst skånsom og mere effektiv end tøris. Den ligger imellem lavtrykssandblæsning og tørisblæsning.

Fremgangsmåden og resultatet, er meget lig tørisblæsning og er ideel til afrensning af teglfacader, hvor brændhuden bevares i stenen. Samtidig er det dog en afrensningsmetode, der kan anvendes på næsten alle overfladetyper, da mængden af tøris og lavepulver blot justeres til overfladens karakter.

Softafrensning

Softafrensning er en effektiv og skånsom metode til afrensning af overflader. Metoden anvendes primært på bygninger, men kan også anvendes på overflader som træ, plastik, komposit, glas og gummi.

Fremgangsmåden er mere blid end ved eksempelvis højtryksrensning og kan både anvendes inden- og udendørs.

Jos afrensning

Jos afrensning er meget velegnet til natursten som granit- og sandsten, dog kan metoden også anvendes ved afrensning af teglsten og meget andet.

Fremgangsmåden er meget i stil med lavtryks vådblæsning og er specielt velegnet til en skånsom afrensning, som ved softafrensning, med blide blæsemidler.

Tørisblæsning

Tørisblæsning er en miljørigtig og revolutionerende afrensningsmetode.

Tørisblæsning er velegnet til afrensning af maskiner i fødevareindustrien, samt diverse belægninger såsom lim, lak, olie, fedt, sod og maling. Metoden er også virkelig velegnet til gamle og skrøbelige ornamenter på facader og lign., da blæsemetoden er så skånsom.

Tørisblæsning kan anvendes på samme områder som sandblæsning, højtryksspuling og glasblæsning. Læs mere om tørisblæsning.